Dezinfektues Steral Blu instrumente


Lëndë vepruese/100 mL : Benzalkonium chloride 0,5 % w/v

Eksipientët: Isopropyl Alcohol, Sodium nitrite, Methylene Blue, Ujë i pastruar

Përdorimi:

"STERAL instrumente" përdoret i paholluar.

Dezinfektimi: Instrumentet mjekësore zhyten në një vaskete të mbushur me tretësirë “STERAL instrumente” pasi të jenë larë me ujë të bollshëm dhe të jenë tharë. Koha e nevojshme e kontaktit është 10 minuta. Më pas duke përdorur kushte aseptike (doreza sterile, ambjent i pastër etj) instrumentet lahen me ujë steril.

Konservimi: Instrumentet mjeksore lihen të zhytura në një vasketë të mbushur me solucion “STERAL instrumente” pasi të jenë larë me ujë të bollshëm dhe të jenë tharë. Më pas duke përdorur kushte aseptike (doreza sterile, ambjent i pastër etj) instrumentet lahen me ujë steril. Kujdes: Para dezinfektimit instrumentet nuk duhet të kenë mbetje të sapunit ose solucioneve shkumëzuese të tjera.

Veprimi

Ka spekter të gjerë veprim kundër:

  • baktereve (baktericid)
  • viruseve (virucid)
  • majave/kërpudhave (fungicid)

Cilësia:

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për “Pajisjet mjekësore” dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar