Dezinfektues Steral


Lëndë vepruese/100 ml: Benzalkonium chloride 0.5 %

Eksipientët: Bergamot essence, Thymus essence, Lemon essence, Color (E 102, E 131), Ujë i pastruar

Përdorimi:

Sterali përdoret i paholluar.

Antiseptik dhe dezinfektues jo alkoolik për përdorim të jashtëm:

  • para injeksioneve i.m dhe i.v
  • pas pickimit nga insektet
  • në prerje ose gërvishtje
  • për lëkurën anës plagëve

Veprimi:

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

  • · baktereve (baktericid),
  • viruseve (virucid),
  • majave/kërpudhave (fungicid)

Spektri i veprimit i atribohet Klorurit të benzalkonit dhe Vajrave esenciale të bimëve mjekësore.

Avantazhet:

Në ndryshim nga Alkooli etilik nuk jep ndjesinë e djegies.

Cilësia:

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për “Pajisjet mjekësore” dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

Paketimi: 100 ml, 200 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar