Alkool Etilik i Çnatyruar


Përdorimi:

Antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm:

  • duar,
  • para injeksioneve i.m dhe i.v,
  • para ndërhyrjeve kirurgjikale,
  • për të pastruar sipërfaqe të ndryshme, (nuk rekomandohet për dezinfektimin e instrumenteve mjeksore, pasi Alkooli etilik ka veprim të ulët ndaj sporeve)

Veprimi:

  • Ka spektër të gjerë veprimi kundër:
  • baktereve, përfshirë mycobacteret (baktericid),
  • viruseve (disa lloje),
  • majave/kërpudhave,
  • sporeve (nuk është sporocid)

Cilësia:

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për “Pajisjet mjekësore” dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

Paketimi: 100 ml, 200 ml, 1000 ml

Grupi:

Alkool Etilik i Çnatyruar 70%
Alkool Etilik i Çnatyruar 90%
Alkool Etilik i Çnatyruar 95%
Alkool Etilik i Çnatyruar 96%

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar