Ujë i Distiluar


Prodhuar në impiante të teknologjisë së lartë me anë të një procesi të kombinuar të osmozës së anasjelltë dhe distilimit me avull.

 

Përdorimi:

Në pajisje dhe intrumente të ndryshme duke ndihmuar në zgjatjen e jetës së tyre. Disa nga përdorimet e rekomanduara janë:

  • Në të gjitha llojet e baterive dhe akumulatorëve me acid,
  • Në të gjithë llojet e hekurave me avull për hekurosje,
  • Në radiatorët e motorëve me ftohje me ujë,
  • Në laboratorët kimik, biologjik, farmaceutik dhe kozmetik,
  • Në autoklava,
  • Në sektorin e zhvillimit të filmave,
  • Në makinat e prodhimit të avullit të cilësisë së lartë,
  • Në pajisjet për krijimin e lagështirës artificiale

Përdorimi: 1000 ml

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar