Eagle Hand Sanitizer


Lëndë vepruese/10mL: Ethanol

Eksipientët: Carbomer, Glycerol, Isopropyl myristate, Tocopheryl acetate, Aloe vera gel, Triethanolaminë, Flavor, Ujë i pastruar.

Përdorimi:

Antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm.

Përdoret kur frekuentohen ambjente të populluara, veçanërisht në udhëtime, palestër, shkolla, institucione shëndetësore, pas daljes nga tualeti etj.

 

Hidhen disa pika në dorë dhe fërkohen duart dhe gishtat.

Veprimi:

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

  • baktereve, përfshirë mycobacteret (baktericid),
  • viruseve (disa lloje)
  • majave/kërpudhave.
  • sporeve por nuk është sporocid

Cilësia:

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që përshkruhen në direktivën Europiane për “Pajisjet mjekësore” dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

Paketimi: 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar