Acid Borik 30 g


Përdorimi:

Lëndë e parë për përgatitje galenike në farmaci.

Cilësia:

Farmakopeale

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar