Ujë i Oksigjenuar


Përdorimi:

Antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm:

  • prerje të vogla,
  • plagë (efekti mekanik i shkumës së krijuar pastron shumë mirë plagët),
  • ulçeracione të lëkurës,
  • dezinfektimin e lenteve të buta të kontaktit

Veprimi:

Ka spektër të gjerë veprimi kundër:

  • baktereve (gram positive dhe negative),
  • viruseve, përfshirë edhe HIV,
  • majave/kërpudhave

Efekti antiseptik i detyrohet çlirimit të menjëhershëm të oksigjenit kur aplikohet në inde.

Cilësia:

Produkti përmbush kërkesat për sigurinë dhe ruajtjen e shëndetit publik që

përshkruhen në direktivën Europiane për “Pajisjet mjekësore” dhe standardet që kërkohen në legjislacionin Shqiptar.

Paketimi: 100 ml, 200 ml, 1000 ml

Shumllojshmëri dhe kualitet i garantuar